pic pic pic

תיאטרון חוצפה קטנה

יעל מחפשת בית

מבוסס על הסיפור "הבית של יעל" מאת מרים רות

  

 יעל חיפשה בית שיהיה רק שלה. 


בית עם ארבעה קירות סביבה וגג מעל ראשה.


היא חיפשה, חיפשה וחיפשה...


  אולי בסל הכביסה ... ?   חוצפה קטנה| הבית של ייעל   

 אולי מתחת לשולחן עם המפה...?

 

      חוצפה קטנה| הבית של ייעל
או, אולי בכלל תגור בתוך המלונה...?! חוצפה קטנה| הבית של ייעל  


לפתע היא ראתה ארגז מונח בגינה... ממש בין שני שיחים, עומד בצל.


אולי זה יהיה הבית של יעל?


הצגת יחיד נפלאה המתארת הרפתקה של ילדה אמיצהלחזרה לרשימת הצגות היחיד